Storitve

Opornice in ščitniki

Opornice in ščitniki

 - Opornice za bruksizem

 - Ščitniki za športnike

Poškodba zob

Poškodbe zob so zelo pogoste. Lahko se odlomi del zobne krone, pride do zloma korenine, zob postane majav zaradi udarca, lahko pride celo do izbitja celega zoba.

Kako ukrepati?

Najpomembnejši je čas-hitreje boste ukrepali, boljši bo izid zdravljenja.

Zlom zoba:

Če najdete odlomljen del zoba, ga potopite v fiziološko raztopino ali v čisto vodo. TAKOJ pokličite zobozdravnika, ki bo poškodovan zob oskrbel.

Izbitje zoba:

Poiščite izbit zob. Primite ga za krono in ga izperite pod tekočo hladno vodo. Korenine se ne dotikajte. Zob vstavite na svoje mesto.Poškodovanec naj vgrizne v čisto gazo ali robec. Če vstavitev ni mogoča, dajte zob v mleko in takoj pokličite zobozdravnika.